O nás

M.G.P. spol. s r.o.

Společnost byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v Československu.


Hlavními činnostmi společnosti M.G.P. jsou především dovoz, vývoz, distribuce a smluvní přeprava radioaktivních preparátů, chemikálií a kontrastních látek pro medicínské, vědecké, výzkumné a technické účely, a přístrojů pro detekci ionizujícího záření.

M.G.P. je držitelem řady certifikátů:

  • Systém managementu kvality ISO 9001 společnosti Lloyd’s Register LRQA
  • Správná distribuční praxe vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)
  • držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k celé řadě radiačních činností a dalších činností podléhajících povolení.

Čím konkrétně se M.G.P. zabývá

Pro nukleární medicínu je společnost M.G.P. certifikovaným distributorem radiofarmak firem AAA (Advanced Accelerator Applications, součást skupiny Novartis), Eckert and Ziegler, GE Healthcare pro Českou a Slovenskou republiku. Kromě radiofarmak se společnost zaměřuje i na přístrojové vybavení pro monitoring ionizačního záření, navigační chirurgii či kontrolu kvality radiofarmak.

Další kategorií, které se společnost M.G.P. věnuje, jsou kontrastní látky, které slouží k lepšímu
zobrazení anatomických struktur a orgánů. Kontrastní látky jsou dodávány pro diagnostické účely při CT, RTG, MR nebo při sonografickém vyšetření od společnosti GE Healthcare.

Neopomenutelnou oblastí zájmu společnosti M.G.P. je věda a výzkum: ‚Buďte vždy o krok napřed‘.
Společnost neustále sleduje trendy v oblasti moderních spektrofotometrů, mikroskopů,
homogenizátorů, pipet a v neposlední řadě spotřebního materiálu tak, aby výzkum probíhal na
špičkové úrovni světových standardů.

V rámci průmyslových zdrojů společnost M.G.P. distribuuje produkty pro průmyslové aplikace,
monitorování zdrojů ionizujícího záření, etalony a standardy. Nabízí uzavřené a otevřené
radionuklidové zdroje od významných producentů jako Eckert&Ziegler. Pro práci s uzavřenými
radionuklidovými zdroji také poskytuje pracovní kryty s veškerým příslušenstvím. Pro průmyslové radionuklidové zdroje společnost M.G.P. také provádí přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability, případně proměření pracoviště a zhodnocení radiační zátěže pracovníků.

Kromě materiálového a přístrojového vybavení provádí společnost M.G.P. i externí klinické audity pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční
radiologie a kardiologie, a nukleární medicíny.

Dále společnost M.G.P. nabízí kurzy, školení a odbornou přípravu osob zajišťující radiační ochranu a s ní spojené činnosti, vše podle nového atomového zákona č.263/2016 Sb., platného od 1.1.2017.

EDVOTEK

THE BIOTECHNOLOGY EDUCATION COMPANY

V roce 1987, kdy byla společnost založena, si její zakladatelé pokládali otázku, jak by nově vznikající oblast biotechnologie mohla inspirovat studenty, aby si vybrali kariéru právě ve vědě.

Od té doby se společnost Edvotek rozšířila a stala se předním světovým dodavatelem bezpečných, cenově dostupných a snadno použitelných výukových sad a zařízení určených speciálně pro vzdělávání v oblasti biotechnologií a molekulární biologie.

Společnost spolupracuje s řadou pedagogů z celého světa, čímž se snaží o demystifikaci vědy a podporu další generace vědců pomocí praktických a aktivních vzdělávacích aktivit.

Pomůžeme Vám přiblížit vzrušující svět biotechnologií přímo ve Vaší třídě!

Střední škola je často jednou z prvních příležitostí, kde se studenti mohou skutečně reálně setkat s praktickou vědou. Pomocí sad Edvotek zaměřených na středoškolskou výuku přírodních věd lze udělat toto setkání ještě zajímavější.

Společnost Edvotek nabízí snadno použitelné laboratorní přístroje a vybavení ke studiu znečištění životního prostředí, lidského zdraví, forenzních věd, DNA či použití biotechnologií.
Jejich zařízení jsou dostatečně odolná, aby odstála při každodenním používání ve výzkumné laboratoři. Zároveň ale poskytují funkce, které usnadňují použití ve škole pro studenty.

Experimentální sady společnosti Edvotek nabízejí bádání spojené s možností pokládání dotazů, které spojují vědu a vzdělávání.

Filozofie společnosti Edvotek

Výuka by měla být vždy zábavou
Učení by mělo být vždy potěšením


Experimenty by měly podporovat učení
Příprava by měla vždy být snadná


Věda by neměla být drahá
Životní prostředí by nemělo trpět


Vyučovací hodiny by měly být vždy relevantní
Věda by nikdy neměla být nazývána nudnou


DNA není nic, čeho bychom se měli bát
Věda je způsob života