Princip metody PCR

2850 

Tato výuková sada seznamuje studenty s principem a využitím polymerázové řetězové reakce (PCR).

Katalogové číslo: SKU 103 Kategorie:

Popis

Sada obsahuje předpřipravené vzorky DNA, které je možné analyzovat pomocí elektroforézy. Pro experiment není potřebný PCR cyklér. 

 

– seznamte se s principem polymerázové řetězové reakce (PCR) a gelové elektroforézy 

– prozkoumejte vztah mezi počtem cyklů PCR a množstvím amplifikované DNA 

– proveďte elektroforézu v agarózovém gelu a oddělte od sebe molekuly DNA různých velikostí 

– po obarvení gelu analyzujte vzorky DNA a pozorujte rozdíly v koncentraci 

 

Podrobnosti o experimentech: 

Počet skupin: 

pro celkem 8 gelů 

 Potřebný čas: 

předpřipravený experiment je možné zvládnout za 45 minut 

 Obsah výukové sady: 

návod, vzorky DNA QuickStrip™ připravené k nanesení na elektroforézu, agaróza UltraSpec-Agarose™, elektroforetický pufr (50X), cvičný nanášecí pufr, roztok FlashBlue™ Stain pro barvení DNA 

 Potřebné vybavení: 

DNA elektroforéza, mikropipety: 5-50 µl (volitelné), transiluminátor s bílým světlem (volitelné), mikrovlnka (případně vařič) 

 Skladování: 

Stabilní při pokojové teplotě. Doporučuje se však skladovat vzorky DNA QuickStrip™ v chladničce.