Testování na COVID-19 pomocí nukleových kyselin

2850 

Pomocí této výukové sady se seznámíme s principem a využitím testů na COVID-19 založených na detekci virových nukleových kyselin.

Katalogové číslo: SKU 123 Kategorie:

Popis

V simulovaném testu budeme pomocí elektroforézy zjišťovat přítomnost viru SARS-CoV-2 ve vzorcích od pacientů s příznaky COVID-19. Sada obsahuje předpřipravené vzorky DNA, které je možné analyzovat pomocí elektroforézy. Pro experiment není potřebný PCR cyklér. 

 

– praktická simulace molekulárního testování na COVID-19 

– studenti se seznámí s charakteristikou koronavirů 

– studentu si vyzkouší použití elektroforézy k analýze simulovaných vzorků RT-PCR 

Podrobnosti o experimentech: 

Počet skupin: 

pro celkem 8 gelů 

 Potřebný čas: 

předpřipravený experiment je možné zvládnout za 45 minut 

 Obsah výukové sady: 

návod, vzorky DNA QuickStrip™ připravené k nanesení na elektroforézu, agaróza UltraSpec-Agarose™, elektroforetický pufr (50X), cvičný nanášecí pufr, roztok FlashBlue™ Stain pro barvení DNA 

 Potřebné vybavení: 

DNA elektroforéza, mikropipety: 5-50 µl (volitelné), transiluminátor s bílým světlem (volitelné), mikrovlnka (případně vařič) 

 Skladování: 

Stabilní při pokojové teplotě. Doporučuje se však skladovat vzorky DNA QuickStrip™ v chladničce.